Zdjęcia pochodzą z archiwum Pana A.B., za udostępnienie bardzo dziękujemy.